Månadsarkiv: januari, 2011

Definition av stege/stegar

 Kan du ge mig stegen?

Menar du den där anordningen att stiga upp eller ner på som består av två ståndare mellan vilka på jämna avstånd är fästa tvärgående pinnar eller slåar att stiga på?

 Nej, repstegen!

Jasså, du menar den här anordningen där ståndarna istället för att bestå av trä är tillverkade av rep?

Ja!

Annonser

Intellektualismen och dess uttryck, verkan och följder.

Intellektualismen är ett skämt, finns det något roligare än att se några gravallvarliga högtravande
förstå-sig-påare diskutera, analysera och utbyta tankar om något utvalt ämne eller företeelse.

En av de största mästarna på att driva med intellektualismen är den norska författaren Jon
Gisle. I hans bok ”Ankismen – en djupvetenskaplig studie i Kalle Anka och hans värld” ger
han ett utmärkt exempel på just denna drift. Med ett knastertorrt intellektuelt och analyserande
språk så ger han sig in på detta. Jag ger här en länk till ett av kapitlen i hans bok, nämligen det
som handlar om religionen i Ankeborg.
Missa för guds inte försöket med den ritade ”skissen av religionen” på fjärde sidan.

Klicka här för att komma till bildspelet för boken 

Det går att trycka på F11 för helbild och att använda piltangenterna för att bläddra eller
pausa bildspelet.

Analys beträffande syntesen badkultur och TV-tittande

 
I den kultur som vi lever i för närvarande, med kultur hänsyftas här materiell och andlig, dessa behandlas här inte som motsatser, omgivning, så finns det många olika åsikter, icke upptagna i sin helhet, som i aspekt, dess flerfall kan många, men inte alla eller ens nästan alla, gånger vara iögonfallande,  och delad inriktning, även delad mer än två gånger, dels vad det gäller badkulturen,

den vattenkrävande och varma dagar svalkande aktivitet, motsatt å ena sidan, den i de flesta fall men inte alla, inriktning av den badkultur på angivet sätt, försök här läsa mellan raderna, många gånger och även omtalad såsom motpolär, den polära motsatsen till motpolär här inte på något sätt styrande, kanske i stor mängd, i varje fall delvis, säkerligen betydligt mer, fast detta kan säkerligen diskuteras i det oändliga, och ansenligt större än de flesta har som uppfattning,

vilket ytterligare komplicerar saken, när det komplex som har utvecklats, utvecklats genom oftast invecklade och rapidartade händelseförloppsscheman visavi en  ibland timplansliknande kommensurabel idé som är lätt att förstå, och med sin upprinnelse stadigt förankrad, där vi var igår innan allvaret gjorde sig gällande, och nära besläktat med kulturfenomenet

TV-tittande som på ett tydligt, synonymen till ett likatydande utbytesbarord, sätt kan göra anspråk på att vara samma intresseapparat, och det är allom givet, och sålunda bara ytligt sett delat.